Collecte dit jaar volledig online

 

Amnesty Nederland heeft besloten de jaarlijkse collecte die op 14 - 20 maart zou plaatsvinden, deze keer volledig online plaats te laten verlopen. Door de opkomst van de besmettelijkere Britse variant van het coronavirus, wil men geen enkel risico nemen dat collectevrijwilligers of bewoners besmet raken. En dat kan alleen door niet aan te bellen.

Wil je toch geld inzamelen voor het werk van Amnesty? Dat kan via een online collectebus; in de laatste week van februari geven we je daar meer informatie over. 

  

Huis-aan-huiscollecte 2020 voortijdig gestopt, toch bijna 8000 euro opgehaald

 

De jaarlijkse collecte van Amnesty International was dit jaar op maandag 9 maart van start gegaan en zou duren t/m zaterdag 14 maart. Echter op donderdag 12 maart is door Amnesty Nederland besloten om de collecte in het hele land voortijdig te stoppen, nadat het kabinet in een persconferentie verstrekkende maatregelen bekend had gemaakt vanwege het coronavirus. Deze beslissing van Amnesty Nederland was een lastige en verdrietige: "Maar ons inziens wel de enige juiste, omdat we de gezondheid van onze vrijwilligers en iedereen met wie zij in contact komen niet in gevaar willen brengen."

 

Ook in Houten zijn we die dag gestopt met het collecteren. "Gelukkig waren in Houten de meeste van onze 98 collectanten toen al op pad geweest en hadden al heel veel Houtenaren kunnen doneren. We hadden overigens dit jaar 6 meer collectanten dan vorig jaar!

 

Resultaten collecteweek in Houten

  • Zuid € 3.250, waarvan € 265 met iDeal QR
  • Noord € 4.690, waarvan € 290 met iDeal QR
  • In totaal € 7.940 waarvan € 555 met iDeal QR

Amnesty Nederland bekijkt of het haalbaar is of de gemiste collectedagen op een later moment ingehaald kunnen worden. Dit is echter op dit moment echter niet te zeggen, omdat niet bekend is hoe de situatie rondom het coronavirus zich zal ontwikkelen.

 

Doneren met iDeal QR

Een deel van onze collectanten deed afgelopen twee jaar mee met een pilot met pinbussen. Uit de evaluatie (samen met andere doelen) werd landelijk geconcludeerd dat de extra kosten niet opwegen tegen de extra opbrengsten. Daarom hebben we dit jaar voor het eerst ook gecollecteerd met iDeal QR. Hiermee kon je met je smartphone veilig doneren via je eigen bank-app.

 

De organisatie van de huis-aan-huiscollecte in Houten lag ook dit jaar in handen van onze collecte-coördinatoren Miriam Boonen (miriam.amnestycollecte@outlook.com) voor Houten-zuid en Margreet Rijlaarsdam (rijlaarsdammh@hetnet.nl) samen met Jan van Bergen voor Houten-noord.

 

Waarom is eigenlijk een collecte nodig?

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen profiteert van de mensenrechten. Om dat te bereiken doet Amnesty onderzoek naar schendingen van deze rechten en voert daar actie tegen. Amnesty is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte van onschatbare waarde voor de organisatie. Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk blijven doen!