Amnesty groep Houten
groep 337

Groep Houten

De groep Houten geeft plaatselijk invulling aan het werk van Amnesty International. Amnesty International heeft in Houten ruim 700 leden. De groep Houten bestaat sinds het voorjaar van 1984. De kerngroep van actieve leden krijgt bij het uitvoeren van grotere activiteiten incidenteel de nodige ondersteuning van een aantal helpers, de flexwerkers.

Amnesty Houten zet zich vooral in voor het scholenwerk en het schrijven van brieven. De groep wil in haar programma een concrete invulling geven aan het ABC:

  • A(ctie) - onder meer de schrijfacties en deelname aan petities
  • B(ewustwording) - onder meer het scholenwerk en informatiestands
  • C(enten) - directe fondswerving, zoals via de jaarlijkse boekenmarkt en de werving van leden en donateurs