Amnesty groep Houten
groep 337

 

Als Amnesty International willen we heel graag het gesprek openen over discriminatie en racisme in Houten. We weten niet of het veel gebeurt en hoe. Maar elk incident is er één teveel!

Heb jij last van discriminatie en wil je vertellen hoe dat in zijn werk gaat? Wil je vertellen wat je ervaart, wie er bij betrokken zijn en hoe je reageert en wat het met je doet?

Kortom: we horen graag van je wat discriminatie voor jou in je dagelijkse leven betekent.

  

Anoniem

Vertellen wat je overkomen is, kun je doen zonder je naam en herkenbare plaatsen of ijkpunten te noemen. In overleg met jou bepalen we hoe we het verhaal onherleidbaar maken (als je dat wilt). We gaan heel zorgvuldig om met je wat je vertelt.

 

Waarom is jouw verhaal zo belangrijk?

Discriminatie komt in alle bevolkingsgroepen voor, in alle sociale lagen en heel vaak zijn discriminerende opmerkingen of acties niet zo scherp bedoeld. Iedereen denkt immers vanuit zijn eigen kennis en ervaringen. En veel mensen hebben nauwelijks in de gaten dat iemand anders een opmerking of handeling als discriminerend kan ervaren. “Ahh, geintje.” Ja, misschien wel als een geintje bedoeld, maar niet als een geintje ontvangen.

Daarom willen we graag met jouw verhaal zichtbaar maken hoe in Houten het in zijn werk kan gaan: racisme en discriminatie. Zodat anderen beter snappen wat de uitwerking is van “dat geintje”. Of van de benadering door de gemeentelijke overheid; we weten niet of mensen in Houten discriminatie door de overheid meemaken. Met de kennis die we zo opdoen, kunnen we misschien in Houten samen een sociale omgeving maken die accepterend is voor álle verschillen in kenmerken van mensen.

 

Doorgeven

We willen van de verhalen die we verzamelen in Houten, een magazine maken om te gebruiken bij gastlessen op de middelbare scholen in Houten. En als daar aanleiding toe is, ook de gemeente er van op de hoogte stellen. Om zo het gesprek te openen over wat er zoal raakt aan racisme en discriminatie. En hoe we dat kunnen voorkomen samen. Bijvoorbeeld door er met elkaar over te praten en zo elkaar bewust te maken van de effecten ervan.

 

Niet alleen jongeren

We richten ons in eerste instantie op jongeren, maar niet uitsluitend. Dus bent u geen jongere, maar ervaart u wel discriminatie? Dan horen we het ook heel graag.

 

Hoe kun je ons bereiken?

We vinden het fijn als je contact met ons zoekt. Stuur dan een e-mail naar: info@houten.amnesty.nl.