Amnesty groep Houten
groep 337
Amnesty Houten geeft leerlingen de mogelijkheid om een maatschappelijke stage (MaS) te doen. Eén onderdeel daarvan is het zoeken en tot een artikel verwerken van positief regionaal nieuws over mensenrechten.

Onderstaand artikel is in dit kader door de 14-jarige Mirte Nauta in februari 2021 geschreven. Haar bijdrage gaat over over artikel 21 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Als je de gehele Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de 30 artikelen wilt lezen, klik dan hier.

 

Referendum ruimtelijke koers

Op 17 maart zal er op verzoek van de bewoners van Houten een referendum plaatsvinden over de plannen ruimtelijke koers. De gemeente vindt de plannen om 4800 huizen te bouwen nodig voor de groeiende woningbehoefte. De tegenstanders vinden dat de plannen geen rekening houden met het zogeheten ‘Houtens DNA’. Wij, van Amnesty Houten, vinden het positief dat er een referendum over kan worden gehouden!

  • Plannen ruimtelijke koers

De gemeente wil die extra huizen voornamelijk bouwen in het Centrum, de Molenzoom, de Koppeling en ze willen uitbouwen bij Houten Noordwest. De tegenstanders vinden dat geen goed idee. Ze vinden dat er teveel hoogbouw in het plan staat en willen niet dat Houten uitbouwt buiten de rondweg vlak naast de A27. Dat houdt geen rekening met het Houtens DNA, vinden ze. In 2019 zijn er aanpassingen gemaakt in het plan, maar daar zijn de tegenstanders niet tevreden mee en ze hebben genoeg handtekeningen opgehaald voor een raadgevend referendum. Hoewel er meer punten in het plan staan, is dit het belangrijkste onderwerp van discussie.

 

  • Recht op democratie

Het staat in de mensenrechten, nummer 21, iedereen heeft recht op democratie. Het is belangrijk dat de gemeente luistert naar de bevolking en zo’n gebeurtenis als dit bewijst dat het democratisch systeem werkt. Dat, ook als je niet in de politiek zit, je wel degelijk je stem kan laten horen. De stemming voor een raadgevend referendum is het initiatief van slechts drie mensen. Zij bewijzen dat ook ‘gewone’ mensen invloed kunnen hebben op politiek, als de meerderheid het met ze eens is.

  •  Raadgevend referendum

Hoewel dit referendum raadgevend is en de gemeente dus niet aan de uitslag gebonden is, hoop ik dat de gemeente met aanpassingen tegemoetkomt aan de wensen van de bewoners van Houten.