Amnesty groep Houten
groep 337

Ook in 2019 hadden wij een vrijwilligersactiviteit. De vrijwilligersactiviteit is bedoeld om onze vrijwilligers weer eens op een andere manier te leren kennen en ook willen wij laten zien dat we de vrijwilligers erg waarderen door iets speciaal voor hen te organiseren.

 

We proberen er iets leuks van te maken en er is ook altijd een hapje en een drankje. Dit jaar hebben we een sessie gehad waar ieder een collage kon maken met het thema 'Rust en vakanties met behoud van loon' een van de mensenrechten zoals vastgelegd in Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het VN-Verdrag over Economische, Sociale en Culturele rechten en het Europees Sociaal Handvest.

 

Hieronder een fotoimpressie van deze bijeenkomst.

 

DSCN7217 2
DSCN7219 2
DSCN7222 2
DSCN7223 2