Amnesty groep Houten
groep 337

 

Agenda 2024

 

  • Gedurende het schooljaar: gastlessen over mensenrechten op de basis- en middelbare scholen in Houten. 

  • 10 tot en met 16 maart: jaarlijkse huis-aan-huis-collecte.
  • 6 juli Boekenmarkt op het rond.

  • 7 september staat Amnesty Houten op de aktiviteitenmarkt
  • December: activiteiten in het kader van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens op 10 december. (schrijfacties, decemberfilm met mensenrechten als thema, movies that matter.)