Agenda 2021

 

In de loop van het jaar vullen we de agenda verder. Ook dit jaar zal onze agenda samenhangen met de landelijke coronamaatregelen. 

 

  • Gedurende het schooljaar: gastlessen over mensenrechten op de basis- en middelbare scholen in Houten. 

  • 14 tot en met 20 maart: jaarlijkse huis-aan-huis-collecte. Dit jaar zal de collecte geheel online plaatsenvinden.
  • December: activiteiten in het kader van de Internationale Dag van de Rechten van de Mens op 10 december