Amnesty groep Houten
groep 337

Wie zijn wij?

 

De groep Houten bestaat uit een kerngroep en een aantal coördinatoren voor projecten als de boekenmarkt, het scholenwerk, huis-aan-huis-collecte en de schrijfacties. Verder zijn er de flex-vrijwilligers: een groep enthousiaste mannen en vrouwen die bij evenementen en acties een helpende hand bieden.

De kerngroep bestaat uit:

 

 • Ferdinand Hoogewoud (coördinator: info@houten.amnesty.nl)  

IFerdinand Hoogewouds actief voor Amnesty sinds 2008, omdat het bestaan van mensenrechten verschrikkelijk belangrijk is. Het geeft mensen hoop: het kan anders, beter. Daaraan bekendheid te geven, informatie te geven, mensen bewust van te maken is essentieel. Graag zet ik me daar voor in. Ook het actief zijn binnen de gemeente en gemeenschap waar je woont, vind ik nodig en heerlijk!

 

 

 

 

 • Ardine Korevaar

Al jaren heb ik veel sympathie voor Amnesty en gaf dat eerder vorm als collectant. Sinds september 2019 ben ik ook actief in de kerngroep. Dat we als samenleving een plek maken voor iedereen, elk mens ontwikkelingsmogelijkheden krijgt en zich kan ontplooien is een waarde die mij zeer na aan het hart ligt. Mensenrechten vormen de basis waarop ontwikkeling mogelijk is, Amnesty zet zich in om die overal gerespecteerd te krijgen. Daarom wil ik me graag als gastdocent bezighouden met het ondersteunen van het werk van Amnesty. In je eentje bereik je niets, maar samen kun je een verschil maken.
 

 

 

 

 •  Hella van Veen

Begonnen als vrijwilliger bij de boekenmarkt, ben ik sinds 2016 lid van de kerngroep Amnesty Houten. Ik houd me voornamelijk bezig met coördinatie van verschillende activiteiten in Houten. Van jongs af heb ik een enorm rechtvaardigheidsgevoel: wat maakt dat de ene mens macht wil uitoefenen over de ander? Onderdrukking, discriminatie en zelfs een ander gevangen zetten en martelen omdat hij of zij ‘anders’ is of denkt …Ik kan er niet aan wennen. Vooral het lot van vrouwen, die in een groot deel van de wereld nog steeds tweederangsburgers zijn, gaat mij aan het hart. Daarom is en blijft het werk van Amnesty belangrijk.

 

 

 

 

 • Liesbeth Aveling

Actief voor Amnesty sinds 2006. Ik vind het belangrijk dat mensen zo vroeg mogelijk leren wat mensenrechten zijn. Het onderwijs is de beste plek om zo vroeg mogelijk duidelijk te maken wat het belang is van mensenrechten en kinderrechten. Amnesty heeft prachtig lesmateriaal ontwikkeld. Het is dankbaar werk: je ziet bij kinderen het kwartje vallen. Dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is om het zo goed te hebben als wij dat hebben in Nederland. Dat er nog veel kinderen zijn in deze wereld die nog geen onderwijs hebben of bijvoorbeeld geen goede huisvesting, gezondheidszorg of schoon water. Dat er mensen zijn die onterecht achter tralies zitten. En dat iedereen de kans heeft om daar iets aan te doen. 

 

 

 

 •  Jan Meester 

Ik ben sinds 2008 actief voor Amnesty Houten, maar al van jongs af aan stond ik sympathiek tegenover de ideeën en inspanningen van Amnesty International. Ik vind dat iedereen recht heeft op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Het land waarin je leeft moet dit garanderen. Omdat niet ieder regime op deze planeet dat als doel heeft, is het goed dat een onafhankelijke organisatie als Amnesty wantoestanden aan het licht brengt en daar wat aan doet. Het onrecht is daarmee de wereld natuurlijk niet uit, maar elk mens die in het nauw zit en geholpen wordt door de acties van Amnesty telt! Mijn bijdrage is maar klein, maar vele kleintjes kunnen samen toch iets bereiken. Ik kijk daarvoor nog wel eens naar de (goed) nieuwspagina op de landelijke website van Amnesty International. Buiten het op orde houden van de financiën van onze groep help ik met evenementen en acties. 

De coördinatoren van de verschillende projecten zijn:

 • Huis-aan-huiscollecte   Miriam Boonen (miriam.amnestycollecte@outlook.com) voor Houten-zuid en Margreet Rijlaarsdam (rijlaarsdammh@kpnmail.nl) samen met Jan van Bergen voor Houten-noord.

 

Miriam Boonen: Sinds 2009 actief, voornamelijk als collectant en wijkhoofd, en per 2015 coördinator in Houten-Zuid. Organiseren zit in mijn bloed en ik wil mijn talent graag inzetten voor een goed doel als Amnesty. De jaarlijkse collecte levert een wezenlijke bijdrage aan de inkomsten van Amnesty. Samen met Margreet en Jan faciliteer ik de wijkhoofden en collectanten zo goed mogelijk om dat tot een succes te maken. Daarnaast vind ik het altijd erg leuk om mensen uit je eigen wijk te leren kennen en met zo'n gezamenlijk doel levert dat vaak leuke gesprekken en wederzijdse waardering op.

 

 

 

 

 

Margreet Rijlaarsdam: Sinds 2003 actief, eerst als collectant, later als wijkhoofd en sinds 2016 als coördinator, dit laatste, voor een belangrijk deel, ondersteund door én in prettige samenwerking met Jan.

 

 

 

 

 

 

 

  • Schrijfacties                    Ferdinand Hoogewoud (info@houten.amnesty.nl) 
  • Scholenwerk                   Liesbeth Aveling (Liesbeth.aveling@wippler.nl)
  • Boekenmarkt                  Ferdinand en Hella.