Amnesty groep Houten
groep 337

 

Elke dode is er één te veel

Op dit moment vindt er een verschrikkelijke mensenrechtencrisis plaats in Oekraïne. Op 24 februari vielen Russische tanks het land binnen. Sindsdien zijn er al honderden burgers omgekomen, onder wie kinderen. De VN meldt dat er al meer dan 2 miljoen mensen Oekraïne zijn ontvlucht. Duizenden levens staan op het spel.
Roep de Russische ambassadeur in Nederland op om er bij de regering in Moskou op aan te dringen het geweld te stoppen, burgers te beschermen en het internationaal recht te respecteren.
Amnesty-onderzoekers vonden onweerlegbaar bewijs dat de Russische troepen het internationaal oorlogsrecht en mensenrechten schenden in Oekraïne. Zo vallen er burgerdoden bij aanvallen in woonwijken, zijn er aanvallen op beschermde gebouwen zoals ziekenhuizen en scholen en zet Rusland verboden wapens als clusterbommen in. Dat zijn mogelijk oorlogsmisdrijven. Dit moet zo snel mogelijk stoppen. En de verantwoordelijken moeten worden berecht.

 

Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Zonder jouw steun is onze strijd niet mogelijk. Help mensen in nood: teken onze petities, stuur direct online een brief naar de autoriteiten of een kaartje aan een gevangene. Of help ons mee als vrijwilliger op kantoor of in het land.


 

 

WRITE FOR RIGHTS 2021 AMNESTY HOUTEN


De Write for Rights actie van Amnesty Houten is een succes geweest. In december zijn meer dan
120 schrijfpakketten afgehaald bij de Bibliotheek, de Wereldwinkel of het Gemeentehuis. En dan
kunnen er 1200 brieven zijn geschreven. Amnesty Houten is dan ook, mét de mensen waarvoor
geschreven is, dankbaar dat de helaas beperktere actie toch een mooi resultaat heeft opgeleverd.


Met de eenpersoons-schrijfpakketten werd ingespeeld op het niet kunnen samenkomen, het niet
met elkaar actie kunnen voeren en het annuleren van de, in samenwerking met de Stichting voor
Vrede & Vrijheid georganiseerde, centrale aftrap van de schrijfactie met toespraak door de
burgemeester Gilbert Isabella, met ook een koor en met dans.


Naast de schrijfactie werd er op vrijdag 10 december op College De Heemlanden een door leerlingen
zelf georganiseerde en uitgevoerde actiedag gehouden: in alle brugklassen werd aandacht besteed
aan Amnesty en werden brieven en groetenkaarten geschreven.


In de Bibliotheek verzuchtte iemand “En helaas zullen we volgend jaar ook wel weer moeten
schrijven, maar dat doe ik dan ook, zo belangrijk om wat van je laten horen!”. Dat indachtig gaat
Amnesty International ook in Houten door met de acties.