Amnesty groep Houten
groep 337

Basisles

Tijdens de basisles peilen we eerst wat de kinderen al weten van Amnesty en de rechten van de mens. Een aantal rechten komen tijdens deze les aan bod en de kinderen krijgen opdrachten om zelf situaties te bedenken bij bepaalde rechten van een kind. Bijvoorbeeld het recht om te spelen, het recht op onderwijs en bescherming tegen kinderarbeid. Via diverse Amnesty dvd's zien leerlingen hoe Amnesty zich inzet voor het waarborgen van mensenrechten en de rechten van het kind. En hoe er actie kan worden gevoerd tegen mensenrechtenschendingen.

 


De scholenwerkers gebruiken het tweedelige werkboek 'Kinderrechtenreis'. Bij beide delen moeten de leerlingen na het lezen van een tekst en het bekijken van een illustratie aangeven om welk kinderrecht het gaat. Dit gebeurt onder andere aan de hand van het verhaal van kinderen als Yoessoef, Guido en een Pakistaanse jongen.

In het deel 'Tijdreis' leren de leerlingen hoe het in het verleden met de kinderrechten was gesteld. In het deel 'Wereldreis' zien zij hoe in diverse landen met kinderrechten wordt omgegaan.
Aan het einde van de basisles kunnen kinderen een zogenaamde 'groetenkaart' sturen naar een gevangene. Amnesty brengt jaarlijks een Jongerengroetenlijst uit met namen en adressen van gevangenen waar zij actie voor voeren.

Ook kunt u zelf lespakketten met verschillende thema's downloaden waar u mee aan de slag kunt. Dit kan een thema zijn over bijvoorbeeld kinderrechten, vluchtelingen of doodstraf. De thema's zijn apart te downloaden voor bovenbouw basisscholen en middelbare scholen. Zie ook www.amnestyopschool.nl

Amnesty International verzorgt verschillende trainingsdagen voor de scholenwerkers. Ook levert Amnesty informatie en materiaal om de lessen zo goed mogelijk te verzorgen.