Groep 337

Informatie bij de schrijfacties

Houten, februari 2018

Schrijvers!


Wat mij betreft voor elke schrijver een gouden medaille: jullie zijn allemaal toppers! Winnaars zijn de mensen voor wie wij het doen: als zij hoop krijgen, zich gesteund voelen, een betere behandeling krijgen of vrijgelaten worden!


Hoopvol nieuws en schrijnende mensenrechtenschendingen, is daar balans in? De balans vinden we in wat we doen en kunnen doen: schrijven, onophoudelijk!


In de week van 11 tot en met 17 maart is de Amnesty Collecteweek. Deur aan deur wordt aandacht gevraagd voor het werk van Amnesty, het levert vaak mooie gesprekjes op. Ook op die wijze krijgen mensenrechten en het mensenrechtenwerk aandacht.


Bedankt voor jullie actie, groet,

Ferdinand Hoogewoud

 

Voor nieuwe briefschrijvers:

•    Print de brieven uit, eventueel een tweede voor de ambassade.
•    Dateer en onderteken deze.
•    Stop de brief in een enveloppe en frankeer deze.

* De brieven zijn afkomstig van Amnesty Nederland en enigszins bewerkt. Maar met zorgvuldigheid tot stand gekomen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet om mij te benaderen.
* Voor de brieven naar het buitenland is de Internationaal-zegel nodig, met de aanduiding ‘luchtpost’.

 

 

  • Goed nieuws El Salvador: vrouw vrijgelaten die gevangenisstraf kreeg na doodgeboren kind

 

In El Salvador is Teodora del Carmen Vásquez op 15 februari 2018 vrijgelaten. Ze werd eerder tot 30 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens ‘moord’ nadat ze een doodgeboren kindje kreeg. Wij voerden intensief actie voor haar vrijlating.

 

‘Het is bemoedigend om Teodora de gevangenis te zien verlaten. Ze had echter nooit gevangengezet mogen worden. De autoriteiten van El Salvador moeten direct de schandelijke abortuswet herroepen, omdat de wet bijdraagt aan discriminatie, onrechtvaardigheid en veel mensen pijn doet’, aldus Erika Guevara-Rosas, Amnesty’s directeur Noord- en Zuid-Amerika. In El Salvador worden vrouwen van wie de zwangerschap in een miskraam of doodgeboren baby eindigt, er automatisch van verdacht dat zij een abortus hebben ondergaan. Abortus is onder alle omstandigheden verboden en wie zich daaraan schuldig maakt kan een gevangenisstraf van maximaal 50 jaar krijgen. Op dit moment zitten ten minste 28 vrouwen vast omdat ze een abortus zouden hebben ondergaan. Ze kregen gevangenisstraffen variërend van 12 tot 40 jaar.

 

Dertig jaar cel
Op 13 juli 2007 kreeg Teodora plotseling erge buikpijn. Toen de pijn verergerde, riep ze hulp van de politie in om haar naar het ziekenhuis te brengen. Terwijl ze op de politie wachtte, voelde ze een sterke aandrang om naar de wc te gaan. Daar beviel ze onverwacht van haar baby, waarna ze flauwviel. Toen de politie arriveerde werd Teodora gearresteerd op verdenking van het doden van haar baby. Teodora kreeg een doodgeboren kindje en werd tot dertig jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens ‘abortus’.

 

Cultuur van achterdocht
In El Salvador is abortus sinds 1997 verboden, ook als een vrouw of meisje zwanger raakt na verkrachting, incest of wanneer haar leven door de zwangerschap gevaar loopt. Hierdoor is een cultuur van achterdocht ontstaan voor zwangere vrouwen die een miskraam krijgen of van wie de baby kort na de geboorte overlijdt.

 

Amnesty’s oproep
Amnesty International roept de El Salvadoriaanse autoriteiten op onmiddellijk een moratorium in te stellen op de abortuswet, zoals ook het VN-Comité voor de Eliminatie van Geweld tegen Vrouwen heeft aanbevolen. Doel daarvan is om abortus niet langer als misdrijf te zien. Ook moeten alle vrouwen die vastzitten vanwege aanklachten die samenhangen met complicaties tijdens de zwangerschap onmiddelijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten. Bovendien moeten vrouwen toegang krijgen tot een legale en veilige abortus, in ieder geval als hun leven of hun fysieke en mentale gezondheid gevaar loopt en wanneer de zwangerschap het gevolg is van verkrachting, incest of wanneer de foetus fatale schade heeft.

 

  • Nigeria: vervolgd vanwege milieuonderzoek

De Nigeriaanse Raymond Gold vroeg een olie- en gasbedrijf onderzoek te doen naar de gevolgen van een olieraffinaderij voor het milieu. Hij werd aangeklaagd en kan drie jaar cel krijgen.

 

Wat kun jij doen?
Schrijf vóór 1 april 2018 een brief naar de openbaar aanklager van Lagos, Nigeria. Roep hem op de aanklachten tegen Raymond Gold te laten vallen.

 

Vervolgd voor verzonnen aanklachten
Raymond Gold is een gerespecteerd lid van de Irede-gemeenschap, die naast een olieraffinaderij van Integrated Oil and Gas Ltd. woont. Gold vroeg het bedrijf begin 2016 om duidelijk te maken welke gevolgen de activiteiten van de olieraffinaderij hebben voor onder meer het drinkwater in de omgeving. Hij sprak zich ook uit op de radio en in de krant. De Nigeriaanse wet stelt bedrijven verplicht hier onderzoek naar te doen. Maar de autoriteiten in de staat Lagos – aangespoord door het olie- en gas bedrijf – besloten om Gold te vervolgen.
Gold kan een celstraf van drie jaar krijgen voor aanklachten die zijn verzonnen om hem en de Irede-gemeenschap te intimideren. Hij is op borgtocht vrij. Zijn rechtszaak is in volle gang.

 

Stuur eventueel een kopie van je brief naar: 

 

Ambassade van de Federale Republiek Nigeria
H.E. Oji N. Ngofa
Wagenaarweg 5
2597 LL Den Haag

 

 

  • China: Oeigoerse academicus al vier jaar vast

De Oeigoerse academicus Ilham Tohti kreeg op 23 september 2014 levenslang wegens ‘separatisme’, terwijl hij juist Han-Chinezen en Oeigoeren met elkaar in gesprek wilde brengen.

 

Wat kun jij doen?
Schrijf vóór 1 april 2018 een brief naar president Xi Jinping van China. Roep hem op Ilham Tohti onmiddellijk vrij te laten.

 

Onderdrukking van Oeigoeren
Ilham Tohti kwam op voor de rechten van de Oeigoeren, een voornamelijk islamitische etnische minderheid in China. Hij stelde tal van misstanden aan de kaak. Oeigoeren worden willekeurig en in eenzame opsluiting vastgezet, en ze worden ernstig gehinderd bij het belijden van hun islamitische geloof.

 

Veroordeeld wegens ‘separatisme’
Ilham Tohti werd opgepakt op beschuldiging van ‘separatisme’. Sommige Oeigoeren willen onafhankelijk worden van China, maar Ilham Tohti is geen voorstander van afscheiding. Hij probeerde juist de dialoog met de autoriteiten en studenten van verschillende afkomst aan te gaan, om tot vreedzame oplossingen te komen. Hij maakte alleen maar gebruik van zijn recht op vrije meningsuiting. Toch werd hij tot levenslang veroordeeld.

 

Stuur eventueel een kopie van je brief naar: 

 

Ambassade van de Volksrepubliek China
Z.E. de heer Ken Wu
Willem Lodewijklaan 10
2517 JT Den Haag

 

 

  •     India: mogelijk levenslang voor inheemse Adivasi-activisten

Judhishtira Jena en Babula Samal verzetten zich op een vreedzame manier tegen de activiteiten van een staalbedrijf in de oostelijke Indiase deelstaat Odisha. Ze werden in december 2017 opgepakt en kunnen levenslang krijgen.

 

Wat kun jij doen?
Schrijf vóór 1 april 2018 een brief naar de autoriteiten van de Indiase deelstaat Odisha. Roep hen op Judhishtira Jena en Babula Samal onmiddellijk vrij te laten.

 

Protest in de kiem smoren
Judhishtira Jena en Babula Samal werden opgepakt voor een voorval in 2010. Ze demonstreerden toen met duizend andere leden van de inheemse Adivasi-gemeenschap in Jagatsinghpur tegen de komst van een staalfabriek op hun land. De politie gebruikte traangas en wapenstokken om hen uiteen te slaan. Sommige demonstranten gooiden stenen naar de politie.


Judhishtira Jena en Babula Samal worden nu onder meer beschuldigd van onrust stoken en poging tot moord. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de aanklachten politiek gemotiveerd. In maart 2017 kondigde de staalfabrikant namelijk aan de fabriek te willen sluiten en het land te willen teruggeven aan de autoriteiten van de deelstaat. Maar kort daarna kondigde een andere fabrikant aan op die plek een fabriek te openen. Het protest onder Adivasi laait daarom weer op. Andere activisten denken dat Judhishtira Jena en Babula Samal worden vervolgd voor demonstraties uit het verleden om anderen ervan te weerhouden de straat op te gaan.

 

Stuur eventueel een kopie van je brief naar:

 

Ambassade van de Republiek India
De heer Manohar Gangesh (Raad)
Buitenrustweg 2
2517 KD Den Haag


 


U kunt ook de set brieven ineens downloaden. Desgewenst selecteert u welke van de brieven u uitprint om te versturen. Allemaal kan natuurlijk ook......

 

Klik hier voor informatie over frankering en verzending. 


 

Algemeen

De brieven zijn afkomstig van Amnesty Nederland en enigszins bewerkt, maar met zorgvuldigheid tot stand gekomen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet om Ferdinand Hoogewoud te benaderen.

 

Als u wilt kunt u een kopie van de brief die u aan de autoriteiten stuurt, aan de ambassade van het betreffende land zenden. Veelal zijn ambassades verplicht om over ingekomen brieven naar onderwerp te rapporteren aan hun ministeries. Ook op die wijze worden autoriteiten dan op de hoogte gesteld van de situaties die in de brieven aan de orde komen. Zie hierboven voor de adressen.