Groep 337

Informatie bij de schrijfacties

 

Houten, september 2018

Beste mensen,

 

Op zaterdag 1 september werd er op een zonovergoten Het Rond de Activiteitenmarkt gehouden. Ook Amnesty Houten was met een stand aanwezig. Er werd een handtekeningenactie gevoerd, maar belangrijker was: willen mensen actief zijn voor Amnesty? Gelukkig hebben we een aantal namen mogen noteren, sommigen als collectant, anderen voor de Boekenmarkt en weer anderen als flexwerker. Het zou mooi zijn om meer activiteiten vorm te kunnen geven!

 

Goed nieuws uit India: het Hooggerechtshof heeft de weg vrij gemaakt voor liefde tussen alle mensen, ongeacht geslacht! Er is lang voor gestreden en ook internationale acties zijn er gevoerd. Nooit opgeven is de boodschap!

 

In september zijn er brieven voor Egypte, Angola en Mexico. Drie werelden, drie samenlevingen, drie staten, drie rassen, drie talen, drie ….. Maar één overeenkomst: mensen van wie hun rechten geschonden worden, mensen die rechtsbescherming nodig hebben.

 

Nieuwe activiteiten zijn nog niet gepland, maar Scholenwerk gaat door: de scholen zijn weer begonnen!

 

Een hartelijke groet,

Ferdinand Hoogewoud

 

Voor nieuwe briefschrijvers:
Print de brieven uit, eventueel een tweede voor de ambassade.
• Dateer en onderteken deze.
• Stop de brief in een enveloppe en frankeer deze.

 

* De brieven zijn afkomstig van Amnesty Nederland en enigszins bewerkt. Maar met zorgvuldigheid tot stand gekomen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet om mij te benaderen.
* Voor de brieven naar het buitenland is de Internationaal-zegel nodig, met de aanduiding ‘luchtpost’.


GOED NIEUWS

  • India: meer rechten voor LHBTI’s

Het Hooggerechtshof van India heeft bepaald dat een relatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht niet langer strafbaar is. Deze historische uitspraak is een grote doorbraak voor de strijd voor gelijke rechten voor LHBTI’s.

De vijf rechters van het hof waren unaniem in hun vonnis om geen enkele relatie met wederzijdse instemming tussen twee volwassenen als ongrondwettig te beschouwen, ongeacht of zij heteroseksueel, homoseksueel of lesbisch zijn.

 

Koloniale wet

Sectie 377 van een 157 jaar oude wet, die nog uit de koloniale tijd stamt, bepaalde dat ‘vleselijke gemeenschap die tegen de natuur ingaat’ strafbaar is. In 2009 besloot het gerechtshof van New Delhi dat het verbod een relatie tussen volwassenen van hetzelfde geslacht een mensenrechtenschending is en ongrondwettig. Vijf jaar later werd het vonnis door het Hooggerechtshof weer vernietigd, omdat het herroepen van een wet een taak is van het parlement en niet van de rechterlijke macht. Ondanks diverse verzoekschriften kwam het parlement niet in actie. Daarom vroeg de regering het Hooggerechtshof om een uitspraak te doen.

 

 

SLECHT NIEUWS

  • Egypte: activiste in hongerstaking

De Egyptische mensenrechtenverdediger Hanan Badr el-Din zit al sinds mei vorig jaar vast, zonder ooit een proces te hebben gehad. El Din heeft dringend medicijnen nodig tegen koortsaanvallen en ontstekingen in haar lichaam. Haar familie mag de medicatie slechts mondjesmaat brengen van de gevangenisautoriteiten. Uit protest hiertegen ging ze begin augustus in hongerstaking.

 

Wat kun jij doen?
Schrijf vóór 1 november 2018 een brief aan de Egyptische autoriteiten. Roep hen op Hanan Badr el-Din onmiddellijk vrij te laten.

 

Vast omdat ze haar man zoekt
Hanan Badr el-Din wordt ten onrechte beschuldigd van lidmaatschap van de in Egypte verboden Moslimbroederschap. Deze organisatie wordt als terroristische organisatie gezien. Naar alle waarschijnlijkheid werd el-Din opgepakt omdat ze met haar organisatie aandacht vraagt voor Egyptenaren die zijn verdwenen, vaak door toedoen van de veiligheidstroepen.

El-Dins man verdween in juli 2013, toen er protesten waren tegen de staatsgreep van president El-Sisi. Ze zag hem op televisie gewond in een ziekenhuis liggen. Toen ze daar aankwam was hij verdwenen. Ze is nog altijd naar hem op zoek en helpt nu ook anderen hun dierbaren terug te vinden.


Stuur eventueel een kopie van je brief naar:

Ambassade van de Arabische Republiek Egypte
H. E. Mr. Ambassador Amgad Maher Abdel Ghaffar
Badhuisweg 92
2587CL Den Haag

 

 

  • Angola: oppositielid verdwenen

Joaquim Costa Zangui is jongerenlid van een kleine oppositiepartij in Angola. Op 12 augustus 2018 werd hij ontvoerd door twee onbekende mannen. Het is niet bekend waar hij is.

 

Wat kun jij doen?
Schrijf vóór 1 november 2018 een brief aan de autoriteiten van Angola. Roep hen op onderzoek te doen naar de verdwijning van Joaquim Costa Zangui.
Vermoedelijk verdwenen om politieke redenen

 

Opgepakt en verdwenen
Joaquim Costa Zangui, ook wel bekend als Lutambi, is schoolleraar en studeert rechten. Hij is ook zeer actief in de gemeenschap van Massaque, een stad in de provincie Luanda aan de noordkust van Angola. De dag voor zijn verdwijning organiseerde hij de verkiezingen voor een nieuwe voorzitter van een commissie die die de belangen behartigt van de inwoners van Massaque. Hij zou zelf ook plaatsnemen in de commissie.

Naar alle waarschijnlijkheid hebben de Angolese autoriteiten iets te maken met zijn verdwijning. Oppositieleden en dissidenten zijn in Angola vaak het doelwit van arrestaties en verdwijningen.


Stuur eventueel een kopie van je brief naar:

Embassy of the Republic of Angola
H.E. Mr. Alberto do Carmo Bento Ribeiro
Groot Hertoginnelaan 16
2517EG Den Haag

 

 

  • Mexico: migrantendeal brengt levens in gevaar

De VS wil dat het aantal migranten dat het land via de zuidgrens binnen komt drastisch afneemt. Een nieuwe migrantendeal met Mexico moet hiervoor zorgen. Duizenden migranten zullen hier-door stranden in het gevaarlijke Mexico, dat de toestroom van asielaanvragen nu al niet aan kan.

 

Wat kun jij doen?
Schrijf vóór 1 november 2018 een brief aan de Mexicaanse autoriteiten. Roep hen op de migrantendeal met de VS niet te sluiten.

 

Grenzen dicht
De regeringen van de Verenigde Staten en Mexico onderhandelen over een zogenaamd ‘veilig derde land overeenkomst’. Dit houdt in dat migranten die via Mexico proberen de VS binnen te komen in Mexico asiel moeten aanvragen. Mexico ontvangt in ruil financiering voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad. De VS probeert al langer haar internationale verantwoordelijkheid om vluchtelingen en asielzoekers te beschermen af te wentelen op haar zuiderbuur.

 

Is Mexico een ‘veilig derde land’?
Verreweg de meeste migranten die via Mexico naar de VS trekken komen uit Centraal-Amerikaanse landen, zoals El Salvador en Honduras. Deze landen behoren tot de meest gewelddadige landen ter wereld.

Mexico is niet goed toegerust om de grote aantallen vluchtelingen en asielzoekers te registreren en op te vangen. In 2017 vroegen bijna 15.000 mensen in Mexico asiel aan. Ook schendt Mexico het principe van non-refoulement, dat betekent dat mensen niet teruggestuurd mogen worden naar een land waar hun leven in gevaar is. Als de deal doorgaat staan duizenden mensenlevens op het spel. In het Mexicaanse grensgebied, waar ze op dit moment hun asielaanvraag afwachten, lopen migranten het gevaar te worden ontvoerd of vermoord.


Stuur eventueel een kopie van je brief naar:

Ambassade van de Verenigde Mexicaanse Staten
H.E. Mr. Edgar Elias Azar
Nassauplein 28
2585EC Den Haag

 

 


U kunt ook de set brieven ineens downloaden. Desgewenst selecteert u welke van de brieven u uitprint om te versturen. Allemaal kan natuurlijk ook......

 

Klik hier voor informatie over frankering en verzending. 


 

Algemeen

De brieven zijn afkomstig van Amnesty Nederland en enigszins bewerkt, maar met zorgvuldigheid tot stand gekomen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet om Ferdinand Hoogewoud te benaderen.

 

Als u wilt kunt u een kopie van de brief die u aan de autoriteiten stuurt, aan de ambassade van het betreffende land zenden. Veelal zijn ambassades verplicht om over ingekomen brieven naar onderwerp te rapporteren aan hun ministeries. Ook op die wijze worden autoriteiten dan op de hoogte gesteld van de situaties die in de brieven aan de orde komen. Zie hierboven voor de adressen.