Amnesty groep Houten
groep 337

Casper over zijn MaS. (2023)

 

caspermas 1

 

Mensenrechten

- Door Casper Louridtz, H3B


In 2022 deed ik voor mijn MaS mee aan een project voor Amnesty International. Als onderdeel van deze MaS schrijf ik hierbij dit stuk voor de schoolkrant over mensenrechten.


Tijdens deze MaS kwamen we elke week op dinsdag na school bijeen om te werken aan de stage. Wij bereidden een presentatie aan de brugklassen voor over Amnesty. We moesten hiervoor een PowerPoint presentatie maken, een kahoot maken, waarin we vragen stelden over mensenrechten met waar of niet waar vragen. Ook hebben we een Playlist gemaakt van muziek over mensenrechten. In het begin wist ik eigenlijk niet zoveel over Amnesty, maar dat is in de loop van deze stage erg veranderd. Ik heb geleerd dat Amnesty opkomt voor mensenrechten en voor mensen die onterecht vastzitten in de gevangenis en voor mensen die onterecht behandeld worden.


Over de hele wereld zijn mensen slachtoffer van schendingen van hun mensenrechten. Ze worden gevangengezet of gediscrimineerd vanwege hun mening, geloof of seksuele oriëntatie. Of worden slachtoffer van politiegeweld, marteling of bedreiging. Mensen worden veroordeeld op basis van verzonnen aanklachten na oneerlijke processen, of krijgen de doodstraf.


Mensenrechten heten ook wel rechten van de mens of fundamentele rechten. Het zijn rechten die ieder mens heeft. Mensenrechten zijn hoofdzakelijk vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, drie VN-verdragen uit 1966 en andere internationale mensenrechtenverdragen. In deze documenten staan in totaal honderd verschillende rechten beschreven.


Hierbij een opsomming van een aantal van de belangrijkste mensenrechten:

  • Integriteitsrechten (bescherming van lichaam en geest van de persoon)
  • Vrijheidsrechten (vrijheid van meningsuiting en vereniging)
  • Participatierechten (deelname aan bestuur)
  • Rechten van gevangenen
  • Rechten voor bescherming van bepaalde groepen (vrouwen, kinderen, minderheden, inheemse volken)
  • Rechten van vreemdelingen en vluchtelingen
  • Sociaaleconomische rechten: culturele rechten, zoals het recht op de eigen taal en culturele gebruiken.

 

 AI logo

Wat doet Amnesty International:

Amnesty verzet zich tegen elke vorm van het onthouden van mensenrechten en tegen misdrijven tegen de menselijkheid.


Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen behandeld wordt volgens alle internationaal erkende mensenrechten. Ze willen de mensenrechten in de levens van mensen over de hele wereld verbeteren. De bestuurders van ieder land moeten ervoor zorgen dat iedereen zich aan die wetten en regels houdt. Om dit te kunnen bereiken moeten regeringen mensenrechten net zo belangrijk vinden en ook naleven. Als zij dat niet doen moeten ze worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid.

 

Voorbeelden van waar Amnesty mee bezig is:

 

caspermas 2

 Op 24 februari 2022 vielen Russische troepen Oekraïne binnen. Aangezien dit niet uit zelfverdediging gebeurde, noemt Amnesty dit een daad van agressie. Binnen een paar uur na de aanval startte Amnesty onderzoek om bewijzen te verzamelen van mogelijke oorlogsmisdrijven. Aan beide zijden van het front.

 

caspermas 3

Amnesty maakt zich grote zorgen over het lot van de Afghaanse bevolking nu de Taliban de macht hebben overgenomen. De beelden van wanhopige mensen die probeerden het vliegveld van Kabul te bereiken om aan de Taliban te ontkomen, gingen de hele wereld over.

In Afghanistan is er op dit moment een humanitaire crisis en ook in de buurlanden, waar dagelijks duizenden Afghanen naartoe vluchten. Amnesty roept regeringen op om alle maatregelen te nemen om een veilig vertrek uit Afghanistan te waarborgen voor iedereen die het risico loopt om een doelwit te worden van de Taliban.

Wat vind ik van Amnesty?

Ik vind dat Amnesty heel goed werk doet door te doen wat ze doen. Ik besef goed dat ik geluk heb om in Nederland te zijn geboren. Er zijn zoveel landen in de wereld waar mensenrechten worden geschonden en Amnesty probeert zoveel mogelijk van deze mensen te helpen.

Ik vind zelf denk ik kinderrechten het belangrijkste. Oud, jong, groot, klein: mensenrechten gelden voor ons allemaal. De mensenrechten zeggen bijvoorbeeld dat iedereen gelijk is en dat niemand mishandeld mag worden. Maar kinderen die in nood zijn hebben soms extra bescherming nodig. Daarom zijn er kinderrechten!

www.amnesty.nl