Amnesty groep Houten
groep 337
 
 

Amnesty Culemborg en het Oeigoerse volk

 

Oeigoer_met_vlag_op_gezichtOp 21 september 2023 – de internationale dag van de vrede – organiseerde Amnesty Culemborg een openbare bijeenkomst in de Gelderlandfabriek (Het eerste deel van het project). Het onderwerp is de omvangrijke schending van de mensenrechten van het Oeigoerse volk door de Chinese overheid.

aankondiging thema-avond culemborg


De aanleiding voor Amnesty Culemborg om deze bijeenkomst te organiseren is de documentaire “Verdrukt en Vergeten” die in april j.l. als eindexamenwerkstuk is gemaakt door Ouiam El Ousdad, 6-VWO-leerling van Lek & Linge. In “Kontakt” hebt u daarover kunnen lezen. In deze documentaire stelt zij dit thema aan de orde en doet een oproep aan “de samenleving” om aan deze mensenrechtenschending aandacht te besteden; ook als steun in de rug voor de paar duizend Oeigoerse vluchtelingen in Nederland. Ouiam heeft voor deze documentaire in mei de Nescioprijs van de universiteit Nijmegen ontvangen.

Het doel van deze openbare bijeenkomst – en de daarmee samenhangende publiciteit - is om bij te dragen aan de bewustwording bij de (Culemborgse) burgers over dit onderwerp en het vraagstuk van Racisme en Discriminatie in het algemeen. De kernvraag is: (Wat) hebben wij – en (wat) heb ik - met dit vraagstuk te maken?

Na het vertonen van de documentaire volgt een gesprek met een panel en de deelnemers. Deelnemers aan het panel zijn Ahmedjan Kasim, een Oeigoerse vluchteling en auteur van het boek “de Oeigoerse droom”, dr. Stijn deKlerck, de China specialist van Amnesty Nederland en docent aan de Universiteit Leuven en Inssaf Dahri, lid van de jongerengroep van Amnesty Culemborg.

Omdat het onmogelijk is om alle belangrijke aspecten van dit complexe vraagstuk op deze bijeenkomst aan de orde te stellen bestaat het 2e deel van dit project uit dialooggroepen op huiskamerniveau. De deelnemers kunnen zich tijdens de bijeenkomst daarvoor aanmelden.

Voor deze bijeenkomst is aanmelden niet nodig ook al is het aantal plaatsen beperkt tot ca 125. Vanaf 19.00 uur bent u welkom. De bijeenkomst begint om 19.45 uur en duurt tot 22.00 uur. Voor nadere informatie kunt bij ondergetekende terecht.

Cees van Bockel, voorzitter Amnesty Culemborg.

T: 0651552361.