Groep 337

Decemberacties
universele-verklaring-rechten-mens1

Traditiegetrouw vraagt Amnesty International in de maand december extra aandacht voor de mensenrechten, om 10 december te herdenken. Op die dag is in 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de mens door de Verenigde Naties aangenomen. Een intentieverklaring waarin de ratificerende mogendheden beloofden de mensenrechten te respecteren te waarborgen en te handhaven. 

 

Ook de groep Houten vraagt jaarlijks aandacht voor de situatie van de mensenrechten in de wereld en het lot van gewetensgevangenen.

Aandacht voor mensenrechten blijft hard nodig. Want overal ter wereld worden nog steeds mensen- en kinderrechten geschonden. En nog steeds vinden martelingen plaats en bevinden mensen zich onterecht in eenzame opsluiting. 

 

Meer informatie over Amnesty’s decemberactiviteiten: info@houten.amnesty.nl of via tel. (030) 63 79 366 of 06 38 793 512.

 
Klik hier voor een terugblik op de decemberacties van afgelopen jaren.