Amnesty groep Houten
groep 337

Welkom

.… op de website van de groep Houten van Amnesty International. Onze groep bestaat uit enthousiaste en betrokken vrijwilligers die het werk van Amnesty International ondersteunen en uitdragen. Met diverse acties en activiteiten brengen we bewustwording en naleving van mensenrechten onder de aandacht van Houtenaren.

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten. Amnesty doet onderzoek en voert actie om ernstige schendingen van deze rechten te voorkomen en te beëindigen.

Aanvankelijk voerde Amnesty actie tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar werkterrein verder uit naar schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en door bedrijven en naar schendingen in de ‘privésfeer’ (zoals eergerelateerd geweld).

Amnesty is onpartijdig en onafhankelijk, niet gebonden aan enige regering, politieke ideologie, religie of economisch belang en neemt voor onderzoek, lobby en actie geen geld aan van overheden. 


Hieronder zie je een foto-impressie van onze activiteiten in Houten

     jaarlijkse boekenmarktActie blij dat jij rijdtStart Huis-aan-huis-collecte