Amnesty groep Houten
groep 337

Activiteiten in Houten

 

Amnesty Houten zet zich vooral in voor het scholenwerk en het schrijven van brieven. Maar ook de boekenmarkt en de decemberacties vormen belangrijke jaarlijkse activiteiten. Hieronder een volgt korte schets van de activiteiten.

 

                 BoekenmarktStart Huis-aan-huis-collectescholenwerk

 • Scholenwerk De scholenwerkers geven voorlichting over mensenrechten op basisscholen, middelbare scholen en ook in catechesegroepen. Klik voor meer over het scholenwerk

   

 • Schrijfacties Elke maand zijn voorbeeldbrieven beschikbaar, verzorgd en toegelicht door een kleine redactie. Meestal is er ook een aparte brief voor jongeren. Doorgaans worden de brieven aangeboden in het Engels. Achtergrondinformatie is altijd in het Nederlands beschikbaar. In totaal doen nu zo'n honderd mensen min of meer geregeld aan deze maandelijkse schrijfacties mee, individueel ruim zeventig mensen, en verder nog enkele groepen. Deelnemers kunnen zelf het tijdstip bepalen waarop zij hun brief schrijven. Amnesty Houten maakt uiteraard gebruik van de moderne media. Bijna alle deelnemers aan de schrijfmap krijgen de brieven digitaal, per e-mail. Je kunt ook via deze website voorbeeldbrieven opvragen. Klik voor meer over de schrijfacties.

   

 • En verder..... De groep is in de loop van het jaar ook aanwezig bij diverse evenementen. Aan onze informatiekraam kunt u dan uw steun betuigen door het ondertekenen van petities of het verzenden van voorbedrukte kaarten. Klik voor meer over de informatiekramen

   

 • De jaarlijkse Amnesty boekenmarkt is de belangrijkste fondswervende activiteit. De boekenmarkt is als regel twee weken vóór de zomervakantie van de basisscholen, op een zaterdag. Klik voor meer over de boekenmarkt

   

 • Amnesty Houten organiseert ieder jaar rond 10 december, de 'Dag van de Rechten van de Mens' een aantal activiteiten. Klik voor meer over de decemberacties

   

 • Los van de groep, maar wel in goed overleg, organiseert een ander lid van Amnesty de jaarlijkse huis-aan-huis-collecte samen met ongeveer honderd collectanten, waaronder ook enkele groepsleden en een aantal helpers. Klik voor meer over de collecte