Amnesty groep Houten
groep 337

MaS

 

Zit je op college de Heemlanden, Het Houtens of een andere school in de regio en ben je op zoek naar een maatschappelijke stage (MaS) voor je school? 

Denk dan eens aan Amnesty International, dé organisatie die zich inzet voor het naleven van de mensenrechten!

 

Je kunt hiervoor ook in Houten terecht. In overleg en afhankelijk van je eigen voorkeur, zet je je dan in voor een bepaalde taak. Zo kun je helpen bij de jaarlijkse boekenmarkt die altijd in juni wordt gehouden en waarvoor vanaf mei boeken worden ingezameld en gesorteerd. Ook kun je bijvoorbeeld helpen bij de jaarlijkse decemberacties.

Natuurlijk begeleiden we je hierbij! Heb je belangstelling, neem dan contact op met de groep Houten van Amnesty International, coördinator Ferdinand Hoogewoud, tel. (030) 63 79 366.
Je kunt kunt voor informatie over een MaS-stage ook kijken op de landelijke website van Amnesty: www.mas.amnesty.nl 


2021

20211210 105652

Op vrijdag 10 december 2021 gaven acht leerlingen van 3HAVO in het kader van hun maatschappelijke stage les aan tien brugklassen van College De Heemlanden. zie hier voor een verslag.

 


Amnesty Houten geeft leerlingen de mogelijkheid om een maatschappelijke stage (MaS) te doen. Eén onderdeel daarvan is het zoeken en tot een artikel verwerken van positief regionaal nieuws over mensenrechten.
 
Onderstaand artikel is in dit kader door de 14-jarige Mirte Nauta in februari 2021 geschreven. Haar bijdrage gaat over over artikel 21 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
 
  • Mirte Nauta 

Referendum ruimtelijke koers

Op 17 maart zal er op verzoek van de bewoners van Houten een referendum plaatsvinden over de plannen ruimtelijke koers. De gemeente vindt de plannen om 4800 huizen te bouwen nodig voor de groeiende woningbehoefte. De tegenstanders vinden dat de plannen geen rekening houden met het zogeheten ‘Houtens DNA’. Wij, van Amnesty Houten, vinden het positief dat er een referendum over kan worden gehouden!


Plannen ruimtelijke koers

De gemeente wil die extra huizen voornamelijk bouwen in het Centrum, de Molenzoom, de Koppeling en ze willen uitbouwen bij Houten Noordwest. De tegenstanders vinden dat geen goed idee. Ze vinden dat er teveel hoogbouw in het plan staat en willen niet dat Houten uitbouwt buiten de rondweg vlak naast de A27. Dat houdt geen rekening met het Houtens DNA, vinden ze. In 2019 zijn er aanpassingen gemaakt in het plan, maar daar zijn de tegenstanders niet tevreden mee en ze hebben genoeg handtekeningen opgehaald voor een raadgevend referendum. Hoewel er meer punten in het plan staan, is dit het belangrijkste onderwerp van discussie.

Recht op democratie

Het staat in de mensenrechten, nummer 21, iedereen heeft recht op democratie. Het is belangrijk dat de gemeente luistert naar de bevolking en zo’n gebeurtenis als dit bewijst dat het democratisch systeem werkt. Dat, ook als je niet in de politiek zit, je wel degelijk je stem kan laten horen. De stemming voor een raadgevend referendum is het initiatief van slechts drie mensen. Zij bewijzen dat ook ‘gewone’ mensen invloed kunnen hebben op politiek, als de meerderheid het met ze eens is.

Raadgevend referendum

Hoewel dit referendum raadgevend is en de gemeente dus niet aan de uitslag gebonden is, hoop ik dat de gemeente met aanpassingen tegemoetkomt aan de wensen van de bewoners van Houten.

 Lees hier het verslag dat Mirte schreef over haar stage bij Amnesty Houten!Al eerder deden onder andere Anna, Tara en Jeroen hun MaS bij Amnesty Houten:

 

2014 

  • Anna van der Veen

"Ik heb heel veel plezier gehad in het sorteren en het verkopen van de boeken,

en dit jaar hebben we ook heel veel geld voor Amnesty opgehaald: 3096 euro.

Volgend jaar ga ik zeker weer meehelpen!"

 

Lees hier het verslag dat Anna schreef over haar stage bij Amnesty Houten! 

 

 

2013

  •  Tara Fiechter

"Wel vind ik het belangrijk dat mensen weten wat er gaande is in de wereld. Door social media hebben jongeren veel contact met elkaar. Maar het zou goed zijn dat jongeren meer nadenken over wat er in Afrika of Zuid-Amerika gebeurt. Soms zijn jongeren iets te veel met zichzelf bezig. Ze moeten ook wat doen voor de samenleving.

 

Tara heeft later in het jaar op de Avond voor de Rechten van de Mens op 10 december ook nog  verschillende (licht) klassieke werken van onder andere Chopin en Debussy op piano ten gehore gebracht.

Lees hier het verslag dat Tara schreef over haar stage bij Amnesty Houten! 

 

 

2011

  • Jeroen Bos 

 MaS en boekenmarkt 2011 - 1MaS en boekenmarkt 2011 - 2
    

Ook Jeroen hielp bij de jaarlijkse boekenmarkt van Amnesty in Houten: flyeren en verkopen van boeken achter de kraam.